På en och samma dag, i början av denna vecka, kom två tunga besked. Finansmannen Maths O Sundqvist kraschade och dog på en slänt vid en enslig skogsväg hemma i Jämtland. Och medierna informerades om att Stefan Jacoby, vd för Volvo Personvagnar, drabbats av en stroke. Han klarade sig men tvingades ställa in alla åtaganden för en längre tid.

Bägge dessa besked blev naturligtvis stora nyheter. Sundqvist därför att han var en av Sveriges främsta entreprenörer, kom från enkla förhållanden, blev miljardär, och tvingades på ett starkt ifrågasatt sätt att lämna ifrån sig hela sitt livsverk för fyra år sedan. Jacoby därför att han var och är en av de tyngsta nyckelpersonerna i svenskt näringsliv, chef för ett av Sveriges största och viktigaste företag.

Mats O Sundqvist och företagaren Dan Olofsson hade sina rötter i samma by i Jämtland. Bägge kom från enkla förhållanden, bägge blev framgångsrika entreprenörer med mångmiljardföretag. De skulle ha träffats denna vecka vid ett releaseparty för Dan Olofsson memoarbokMina tre liv (Ekerlids Förlag).

Dan Olofsson skriver där bland annat om myndigheternas agerande mot Sundqvist. Staten i form av Riksgälden tvingade under hot om personlig konkurs Sundqvist att överlåta sitt företagsbygge Skrindan till investmentbanken Carnegie, som då var i kris och hade tagits över av statliga Riksgälden.

Sundqvist blev av med företag i miljardklassen, medan Riksgälden/staten tjänade 600 miljoner på att sälja dessa företag. Dan Olofssons omdöme i sin bok är detta: ”Ett finansiellt justitiemord, med staten i form av riksgälden som ansvarig.”

Sundqvist var belagd med tystnadsplikt i denna sak. Men Dan Olofsson menar att regeringen bör se till att en oberoende granskning kommer till stånd. Han menar att detta krav får extra stöd genom att före detta finansmarknadsminister Mats Odell häromdagen uttalade att Carnegies hantering var ”helt regelvidrig” (DI 25/9).

För mig personligen blev den samtidiga nyheten om Sundqvists död och Jacobys stroke extra omskakande av två skäl. Dels kände jag Sundqvist en aning, dels kom buden samtidigt som det var på dagen fem månader sedan jag själv drabbades av tre anfall av stroke under tolv timmar.

Sundqvists död och Jacobys stroke blev ytterligare en påminnelse om att livet är ytterst skört. På ett enda ögonblick kan allt förändras.

Många föredrar helt enkelt att blunda för att det faktum att alla kan drabbas av svår sjukdom och att alla utan undantag skall dö – och att det kan ske när som helst.

Min egen erfarenhet av min stroke är att denna insikt kan bli en ytterligt värdefull tillgång. Att leva i nära medvetande om döden kan som realitet höja känslan för livets unika värde. För mig blev de kritiska dagarna inte mörker och ångest, utan en tid av frid och ljus.

Detta skrev jag om i min förra kolumn Drabbad av stroke – och tacksamhet ( 26/8). Flera hundra läsare skrev mejl, många berättade om liknande upplevelser. Jag ber att på detta sätt få tacka samtliga.

 

Göran Skytte

 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/pa-ett-ogonblick-kan-allt-forandras_7541344.svd