Det är Bibelsällskapets Förlag som ger ut denna bok, med undertiteln ”Tretton röster om Bibeln”. De tretton författarna är bl a Kerstin Ekman, Maria Kuchen, Torgny Lindgren, Elisabeth Sandlund, Jesper Svenbro. Mitt eget bidrag heter ”Leka i Bibelns paradis”.