Undersökande reporter i Guds Rike

Det var ett av mina av mig mycket älskade och mycket beundrade barnbarn som tog upp saken. Flicka, tolv år gammal, mycket begåvad. Vi – min del av familjen Skytte – firade traditionsenligt första advent genom att gå i mässa i Domkyrkan i Lund, en väldig katedral från...

Tacksägelse

Söndagen den 12 oktober bär i Svenska kyrkans gudstjänstordning rubriken ”Tacksägelsedagen”. Det är en underbar rubrik, särskilt med tanke att ordet ”tack” ibland nästan förefaller vara ”ett fult ord” i modern svenska. För vissa verkar ordet ”tack” ge associationer...

I Guds firma – på heltid

Jag har tillbringat en stor del av mitt liv med att arbeta i media. I tidningar och tv. Jag har skrivit böcker. Gjort dokumentärfilmer i Afrika. Dessutom, lite bakom kulisserna: de senaste tio åren har jag varit personlig rådgivare till koncernchefen i ett medelstort...

Fasta från det övergödda jaget

Pastorn och författaren Peter Halldorf är en framträdande profil i svenskt kyrkligt liv. Bland annat som ledare för Ekumeniska Kommuniteten med säte på Nya Slottet i Bjärka-Säby utanför Linköping. Jag själv är sedan några år medlem i denna kommunitet. Varje månad...

Fisk på torra land

Jag vill inte provocera, inte beklaga mig, inte klandra, inte slå mig för bröstet. Inget sådant. Men det finns saker jag skulle vilja veta om hur (förenklat uttryckt) den finlands-svenska kulturen fungerar. Och bästa sättet att få ett svar är att seriöst fråga. Min...

Spricker Svenska kyrkan?

Kyrkans Tidning är ofta ett följsamt, för att inte säga lydigt, organ för Svenska kyrkan, i synnerhet för dess ledande skikt. Därför höjde man på ögonbrynen när tidningen härförleden publicerade en starkt kritisk artikel inför ärkebiskopsvalet. Artikeln var skriven av...