Fisk på torra land

Jag vill inte provocera, inte beklaga mig, inte klandra, inte slå mig för bröstet. Inget sådant. Men det finns saker jag skulle vilja veta om hur (förenklat uttryckt) den finlands-svenska kulturen fungerar. Och bästa sättet att få ett svar är att seriöst fråga. Min...

Spricker Svenska kyrkan?

Kyrkans Tidning är ofta ett följsamt, för att inte säga lydigt, organ för Svenska kyrkan, i synnerhet för dess ledande skikt. Därför höjde man på ögonbrynen när tidningen härförleden publicerade en starkt kritisk artikel inför ärkebiskopsvalet. Artikeln var skriven av...