Framtiden

Häromdagen deltog jag i ett möte om framtiden på riskkapitalbolaget Nordic Capital. En tanke som framfördes är värd att begrunda: oavsett vad regimen vill och planerar så kommer Sverige ändå att obevekligt bli mer och mer liberalt och ”borgerligt” – helt enkelt därför att stora och viktiga grupper i samhället får mer och mer liberala och ”borgerliga” attityder och beteendemönster.
Politiker tror gärna att de har monopol på att genom lagstiftning ändra samhället i för dem önskad riktning. Men många stora förändringar initieras inte främst av politiska beslut. Snarare smyger de sig på genom gradvisa förändringar i medborgarnas attityder och vanor. Som till slut tvingar de styrande politikerna att – oavsett de vill eller ej – anpassa sig.

Ett exempel:
I dagens samhälle är människor i åldern 35-45 mer jagade och hetsade än någonsin tidigare i historien. Visserligen arbetade man hårt även i tidigare samhällen, men man hade arbetsfördelning. I dag ska män och kvinnor sköta allt
samtidigt: hämta och lämna på dagis, handla, städa, tvätta, jobba, och dessutom vara en bra förälder samt bra man/hustru och älskare/älskarinna.

Detta beteende är en historiskt ny företeelse. Den orsakar också en helt ny sjuka, den kollektiva utmattningsdepressionen. I framtiden kommer man att se detta som ett människofientligt övergångsstadium i samhällets utveckling. Tiden då alla skulle göra allt samtidigt.
Socialdemokraterna och vänstern vill ha det så. Men folket kommer att hantera det på eget sätt. Man kommer med säkerhet att börja köpa tjänster i en helt annan omfattning än i dag.
Pådrivande blir de tämligen välbeställda 40-talisterna som jobbat mycket hårt och som nu går i pension och som då enbart tänker sig att njuta av livet. De kommer att vilja köpa alla möjliga tjänster, och de kommer att betala svart. Den svarta ekonomin kommer därmed att explodera, vilket i sin tur till slut tvingar de konservativa samhällsbevararna i s och v att ändra sig.

Och vi ser samma mekanismer – den på ytan
nästan osynliga men på djupet tydliga attitydförändringen – på en mängd områden. T ex:
Socialdemokrater och vänster fortsätter att tala om välfärdsstaten. Men i breda lager tänker man i dag mera i termer av ”välfärdssamhälle”. Och skillnaden är glasklar. I välfärdsstaten är det politiker och myndigheter som ansvarar för folkets kollektiva välfärd. I välfärdssamhället är det individen som tar eget ansvar för sig själv och de närmaste.
I dag tar allt fler allt större individuellt ansvar. Det är t ex bara några år sedan privata pensionsförsäkringar betraktades med misstänksamhet och fientlighet, i dag är det en självklarhet att staten inte kommer att kunna försörja oss när vi blir äldre.

Socialdemokrater och vänster vill att vi alla ska tvingas bo i deras kollektivhus. Men allt fler har helt andra planer. Man ser att det gamla kollektiva folkhemmet ruttnar inifrån, och man vill inte bo där. Därför bygger man sina egna hus, och dessa nya hus blir som vackert skimrande palats i jämförelse med det
sjabbiga gamla bygget där gamla får ligga i korridorerna och där skolbarn utspisas med mat utan näring.
Och, det är den bärande tanken, alla dessa förändringar i attityder och beteende tvingar successivt den röda makten att anpassa sig till ett samhälle som i realiteten blir allt mera blått.
I dag finns det en mängd heliga kor som hindrar socialdemokratin att förnyas och bli en progressiv kraft. De goda nyheterna är att vi inte kommer att behöva döda alla dessa heliga kor. Många av dem, kanske de flesta, kommer att självdö.

Göran Skytte

 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/de-heliga-korna-sjalvdor_425543.svd