De kristna gör som de alltid gjort: De bygger, och bygger, och bygger – inte på lösan sand utan på bergfast grund.

Det är en stor ära att bli inbjuden att skriva i Svenska Bibelsällskapets bok ”Boken om oss alla”, publicerad i samband med sällskapets 200-årsjubileum förra helgen. På sätt och vis är detta lika stort (för mig) som när jag 1984 tilldelades Stora Journalistpriset. På ett plan är Bibelsällskapets utmärkelse 2015 större – helt enkelt därför att nu handlar det om Bibeln, Jesus och den kristna tron. Ateister i Humanisterna hävdar ibland att kristna tror på tomtar och troll, vilket skulle innebära att vi är obildbara ignoranter. Att vara kristen är lika med att vara dum i huvudet.

Jag har detta i bakhuvudet när jag läser gästlistan till förra veckans Bibelfest. Det vimlar av professorer, biskopar, en eller två ärkebiskopar, kristna intellektuella, ledare från olika samfund..

Här finns Pelle Hörnmark från Pingst, S­tefan Holmström för EFS, biskopen i Katolska kyrkan Anders Arborelius och professor Oloph Bexell, som är central inom den högkyrkliga delen av Svenska Kyrkan. Bara för att ge några få exempel. Jag nämner detta för att hylla ett exempel på den kraft som kan ligga i ett sant ekumeniskt samarbete. Jesus sade: ”din tro kan förflytta berg”.

Det är just detta som händer när Svenska Bibelsällskapet och liknande organisationer börjar från noll och sedan – ibland på mycket farliga och hemliga vägar – skickar ut biblar till hela världen. Inte en, inte hundra, inte tusen, i vissa fall både tiotusen och hundratusen exemplar. Samt en del till Sverige, det nya missionslandet.

Vad jag vet har inte en enda av humanist-ateisterna åstadkommit något som skulle kunna mäta sig med detta. De gafflar med truten, skickar sina mejl, lägger kraft på att i alla medier nedvärdera kristendomen.

Men de kristna gör som de alltid gjort: De bygger, och bygger, och bygger – inte på lösan sand utan på bergfast grund. Och det ger resultat.

Till slut några ord om oss tretton som givets i uppdrag att skriva var sitt kapitel i jubileumsboken” Boken om oss alla”. Vi är en ganska brokig skara.

Två är ikoner inom den svenska skönlitteraturen; Kerstin Ekman och Torgny Lindgren. En av oss (vi var barndomskamrater) är prästson från Landskrona, s­edan länge professor i grekiska vid Sorbonne i Paris, medlem i Svenska Akademin: Jesper Svenbro.

Därtill Katrine Marcal från Aftonbladets ledarsida, Jenny Petré från Ace of Base, Mats Svegfors som tidigare var chefredaktör för SvD. Maria Küchen.

Samt några till, och jag själv.

Alla är vi kristna. Men det är tydligt att vi inte l­ever under en religiös despoti. Vi tillhör olika samfund, men ingen av oss kommer att bli stenad för att tänka fel av dem som tycker annorlunda. Ingen av oss kommer att bli halshuggen av någon extremistisk falang. De fanatiskt religiösa kommer inte att sparka fotboll med våra avhuggna huvuden.

Enligt vår tro är vi lika men olika, olika men lika. Tack gode Gud för det. Amen.