Annett Munga – legend i Tanzania och Lund med omnejd.

Annett Munga – legend i Tanzania och Lund med omnejd.

Frimodig kyrka arrangerar ett hyperintressant ”inspirationsmöte” lördagen den 1 april i Lund, på temat ”EN TYDLIG KYRKA MED JESUS I CENTRUM”.

Ett heldagsmöte fullt med föredrag, seminarier, och som avslutas med ett panelsamtal med bl a biskop Johan Tyrberg (Lund stift) och biskop Stephen Munga (Tanzania, svensktalande). Bland talarna märks bl a Annett Munga, legendarisk i Tanzania och i Lund, som på klingande tyringe-skånska talar på temat ”ATT TJÄNA JESUS I TANZANIA”.

Göran Skytte leder dagens avslutande estrad-samtal.

Därutöver som sagt en lång rad föredrag och seminarier med inspirerande föredragshållare och ämnen:

Folke Olofsson om ”En enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Dag Sandahl om ”Lutherska Världsförbindet 70 år”. Biskop Stephan Munga om ”Jesus är Vägen, Sanningen och Livet!”

Därtill sju olika eftermiddags-seminarier bl a : Nya sätt att vara kyrka (Björn Gusmark). Missionsarbete bland muslimer ( David Sarkar). Plus flera andra, med talare som  Dag Sandahl, Folke T. Olofsson m fl.

Du hittar det fullständiga programmet på http://frimodigkyrka.se.

Dagen är avgiftsfri och det krävs ingen.

Dagen inleds och avslutas i Laurentiikyrkan i Lund. Eftermiddagens seminarier sker i tre olika lokaler i Lunds centrum. Se detaljer på hemsidan.

PS 1. En särskild glädje för mig är att åter träffa Stephen och Annett Munga, som jag samarbetade med under flera år då jag gjorde fyra dokumentärfilmer om deras häpnadsväckande projekt: att bygga ett kristet universitet i regnskog på hög höjd i Tanzania. Det började med sex förfallna ruiner, nu är det flera ledande kristna universitet – öppna även för muslimer. Där och då fick jag vara med om att följa ett Guds underverk på nära håll! 

Göran Skytte