Begreppet ”förvandling” är centralt i kristen tro och lära. Död förvandlas till liv. Den gamla människan förvandlas till ny människa.  Saul förföljde de första kristna, förvandlades och blev Paulus, den som spred Jesu budskap ut över världen.
”Förvandling” är inte något som enbart skedde förr, långt borta. Förvandlingar händer också nu och här. Och det är ett av kristendomens mest underbara budskap. Vi kan förvandlas. Livet kan förvandlas.

Wilfrid Stinissen är namnet på en äldre munk, bosatt i ett litet kloster i södra Sverige. Han har skrivit cirka 40 böcker som översatts till cirka 40 språk.

Under ett års tid förde jag regelbundna samtal med Wilfrid Stinissen om kristen tro. Det blev vår gemensamma bok ”Ansikte mot ansikte”.  Begreppet ”förvandling” går som en röd tråd genom denna bok.

Broder Wilfrid har ett radikalt budskap: Gud kan förvandla allt. Inte ”nästan allt”. Utan bokstavligen allt. Ett kapitel i boken heter ”Gud kan bygga en katedral av grus”.

För mig har detta blivit en viktig del i min kristna tro. Jag tycker att jag gång på gång kan se praktiska, konkreta bevis på att Gud kan förvandla allt, Gud kan förvandla även smutsigt gammalt grus till en vacker och helig katedral.

Bara ett enda exempel.

Sommaren 2006 var jag i Tanzania för att göra en dokumentärfilm. Jag träffade då Anneth Munga. Född i en liten fattig by. Hennes moder dog strax efter förlossningen. Som baby var Anneth själv nära döden i olika sjukdomar. En svensk missionär tog henne till sig, och hon lärde sig tala perfekt svenska.

Anneth ville visa mig en sak. Vi körde på en liten smal grusväg upp i bergen.  Stannade i regnskogen på 1 400 meters höjd. Hon pekade på sex gamla förfallna ruiner vid vägkanten. Sade att Gud hade givit kyrkan och henne i uppdrag att på denna plats, på dessa ruiner, bygga ett kristet universitet.

Hon gick omkring i regnet och lervällingen, jag filmade. Hon pekade på ruinerna och sade: ”Här har vi en sovsal, här har vi en datorsal.” Jag såg bara ruiner, hon såg ett färdigt universitet.

Knappt två år senare invigdes SEKUCo med 137 studenter. Ytterligare två år senare hade man byggt nästa universitetsbyggnad, på andra sidan berget, för 1 300 studenter. Ytterligare två år senare: en tredje anläggning för flera tusen studenter.

Delar av detta har jag skildrat i tre dokumentära filmer. Under bara några få år har sex ruiner i ett berg i Tanzania förvandlats till tre kristna bildningskatedraler med tusentals studenter, både kristna och muslimer.

Kyrkliga organisationer från bland annat USA, Tyskland, Sverige, Finland har bidragit ekonomiskt. Vi är ju Guds redskap att ”förvandla”. Mer om detta i min nästa kolumn ”Åter till Afrika”

Göran Skytte
http://www.kyrkpressen.fi/inkast/300-Gud-kan-forvandla-allt.html