Helle Klein är nybliven präst i Svenska kyrkan, tidigare politisk chefredaktör för Aftonbladet, samhällsdebattör. Den 4 oktober gick hon i Expressen till angrepp mot Mats Odell, ny kandidat till posten som ledare för Kristdemokraterna.

Den 6 oktober kritiserade jag i Expressen hennes artikel. Jag återkommer nu till ämnet eftersom ny research visar att hon bygger sin attack på osanna uppgifter. Hon hittar på.

Helle Kleins avsikt med artikeln är att diskreditera Odell, få honom att framstå som motståndare till naturvetenskap och som värsta sortens amerikansk kristen högerfundamentalist.

Hennes metod är att sätta ett – i hennes ögon – nedsättande epitet på Odell, och hoppas att det kletar fast. Därför skriver hon gång på gång att Mats Odell är ”kristen höger” och ”värdekonservativ”.

Trots att Mats Odell själv förklarat att han har andra värderingar. Till exempel i en intervju för TT: ”Odell förnekar absolut att han skulle tillhöra den kristna högern och försäkrar att KD under hans ledning aldrig kommer att utvecklas till ett snävt moral­konservativt parti. Ett sådant finns ingen plats för i svensk politik, anser han.”

Helle Klein ignorerar detta. I stället skriver hon: ”Odell gör sig till härförare i det högerkristna lägret … Odell kommer ut som högerkristen utmanare.” Och fyra gånger omnämns han som ”värdekonservativ”.

Den enda grund hon anger för dessa omdömen är följande: ”Han är medlem i Vallentunas pingstförsamling som inte accepterar Darwins evolutionsteori.”

Vad är nu detta? När inkluderades Darwin i den kristna trosbekännelsen? När blev det ett obligatorium för en kristen församling att bekänna sig till Darwin? Och är det sant – som Klein skriver – att Vallentunas pingstförsamling ”inte accepterar Darwins evolutionsteori”?

För att kolla ringer jag församlingens föreståndare Bengt Richter. Han ger följande bakgrund.

För några år sedan lade en medlem i församlingen ut en text på hemsidan som tog ställning mot Darwin. En organisation med denna inriktning höll ett möte i församlingens lokal. Men det är flera år sedan, denne medlem är inte längre medlem. Och Bengt Richter slår fast:

”Som församling tar vi inte ställning. För eller emot Darwin är en fråga för den enskilde, inte för församlingen.”

Kleins grundläggande påstående är alltså ett påhitt.

Och så här säger Odell om sig själv till TT:

”Jag står på naturvetenskapens grund, men jag är också en varmt troende kristen. Jag tror att de här sakerna är fullt möjliga att förena. Jag tror på en Gud som har funnits med i den här processen och hållit i taktpinnen, men att detta går att naturvetenskapligt förklara.”

Men Helle Klein ignorerar också detta. Av politiska skäl är hon ute efter att smutskasta Odell, och då spelar sanning och vett ingen roll.

Det är beklämmande att en präst agerar på detta sätt.

 

http://www.dagen.se/kronikor/h%C3%B6gerkristen-nytt-sk%C3%A4llsord-1.129408