Sverige är nyspråkets förlovade land. Här pågår en ständig process där vissa värdeladdade ord ges ny innebörd, alltid för att motarbeta förändring av samhället.
Förledet ”sjuk” i ordet ”sjukskriven” betyder inte längre ”att vara sjuk”, utan något annat.
”Välfärd” betyder att få ligga i en korridor på akuten (det finns ju värre alternativ).
”Solidarisk” betyder inte längre att stödja de svaga, utan att med kraft stödja de starkaste och mest högavlönade grupperna i LO, t ex mot t ex invandrare. ”Invandrare” heter f ö numera ”sociala turister”.
”Samhällsförbättrare” betyder på nyspråk ”samhällsbevarare”. Att vara radikal betyder: ” vi säger nej till alla förändringar, vi vill att allt ska förbli som det är, helst som det var, på den gamla goda tiden, på Palmes tid.”
På vissa ledarsidor betyder devisen ”vi är radikala och oberoende” i praktiken att de är lydiga megafoner åt det härskande politiska etablissemanget: ”vi tycker nästan aldrig annorlunda än Regeringen och ogillar dem som vill förändra vårt fina
samhälle”. Så är det inte på Svenska Dagbladets ledarsida. Det är bra.

Göran Skytte

 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/i-nysprakets-forlovade-land_153251.svd