Jesus hade ett radikalt annorlunda budskap.

 

I min förra kolumn (17 maj) skrev jag helt kort: jag uppfattar inte Jesus ”som religiös”. Några läsare hörde av sig. Kan man verkligen säga så? ”Jesus är inte religiös”.

Ja. Naturligtvis inte i den meningen att Jesus skulle förneka Gud, eller något annat stolligt. Men ja, i andra avseenden var Jesus inte alls ”religiös”, snarare tvärtom.

Ordet ”religiös” existerar varken i Bibel 2000 eller i 1917 års bibel. Ordet ”religion” förekom inte i 1917 års översättning, men dyker upp två gånger i Nya Testamentet enligt Bibel 2000. Ordet ”religion” ersätter där de tidigare orden ”gudsdyrkan” och ”lära” (Apg 25:29, 1 Tim 6:3).

Det är lite problematiskt.

Visst skruvar man sig om någon frågar: ”Är du religiös?” Inte för att man skäms över sin tro. Snarare tvärtom. Men man vill skydda begreppet ”tro” från begreppet ”religion”. Till exempel säger man hellre ”jag är troende kristen” än ”jag är religiös”.

Varför? Bland annat därför att ordet ”religion” fått klang av makt och maktmissbruk, självgodhet och andlig pösighet.

Mycket av detta har rötter i Jesu eget förhållande till sin tids religiösa ledare – ofta fariséer.

Fariséerna älskade Gud. Men de stiftade mängder av förbud och påbud som gjorde deras tro lagisk: uppfattningen att jag behöver förändra min livsstil FÖR ATT Gud ska acceptera mig.

Jesus hade ett radikalt annorlunda budskap. Han säger: ”Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.” (Mark 2:15-17). Han kallar syndarna – som därefter själva vill förändra sig, bli förvandlade.

Många religiösa ledare ville tysta Jesus med våld. De ville döda honom – och gjorde det till slut. Det är en orsak till att ordet ”religion” fått smak av ordet ”makt”.

Vill du läsa mer om det här? Jag rekommenderar boken ”Korsfäst Konung – Hur Jesu liv ger mening åt hela historien” av Timothy Keller (Credoakademin 2013).

Keller är verksam i centrala New York, ibland nämnd som en ”CS Lewis för 2000-talet”.

Det finns, enligt Keller, i den lagiska religionen ”en uppförandekod, och följer man den kommer Gud att betrakta en med gillande… (Men) Jesu evangelium är inte bara annorlunda än detta; det utgör dess diametrala motsats: Jag är helt och fullt accepterad i Jesus Kristus, och därför följer jag hans bud” (min kursivering).

Den lagiska religionen anklagade Jesu lärjungar för att rycka av ax på sabbaten. Jesus svarade: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten” (Mark 2:23-28).

Kellers kommentar: ”Jesus förklarar att han inte har kommit för att reformera religionen utan för att göra slut på religionen och ersätta den med sig själv.”

Mer om detta senare.

 

http://www.dagen.se/kronikor/g%C3%B6ran-skytte-jesus-%C3%A4r-inte-religi%C3%B6s-1.101510