Det kanske låter konstigt i deras öron: men Jesus är trots allt större än RFSL.

Prästen Jan-Åke Karlsson i Lysekil (Svenska Kyrkan) lär vara både motståndare till kvinnliga präster och mot att sammanviga samkönade par. Men denna artikel handlar inte om detta.

Denna artikel handlar i stället om att han i en liten lokal tidning i Uddevalla skrev en insändare om RFSL, vilket står för ”Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och querras rättigheter”.

Han uttolkade RFSL som Riksförbundet för sexuell lössläppthet.

Ungefär som att kalla före detta statsministern Göran Persson för HSB, som uttolkades Han Som Bestämmer. Spetsigt – men inte utan grund.

Ganska oförargligt – men inte för alla. Biskopen i Göteborg sa att det var dåligt omdöme. Jan-Åke Karlsson köptes ut med 16 månadslöner och blev därmed präst utan kyrka.

Torbjörn Edebol, kontraktsprost i norra Bohuslän, kommenterar den 7 juli här i Dagen: ”Det råder åsiktsfrihet inom Svenska kyrkan. Men man har inte rätt att kränka någon.”

Man tror inte sina ögon och öron. Inom Svenska kyrkan, som jag själv tillhör, har troende kristna – på grund av bibliska åsikter – i årtionden blivit bespottade, hånade, nedtystade och kränkta av de politiskt korrekta makthavarna i denna kyrka.

I detta fall drabbas prästen av kyrkligt livstidsstraff: han blir friköpt (det vill säga avskedad) på grund av ett obevisat brott: han skulle ha kränkt RFSL.

Det finns inga bevis för att han i juridisk mening kränkt RFSL. Men även om det vore sant – skulle det i så fall vara skäl nog för kyrkans makthavare att hindra prästen från att vara präst?

Var Jan-Åke Karlsson i Lysekil med andra ord en dålig präst? Jag har aldrig träffat honom, aldrig sett eller hört honom predika.

Men lyssna här till vad kyrkoherden och kontraktprosten Edebol säger om honom – han som står bakom att prästen Karlsson inte längre kan verka som präst: ”Jan-Åke Karlsson är en tydlig Jesusförkunnare. Vi kommer att sakna det klara evangelium som ljudit från hans predikstol.”

Så kommer detta viktiga ord ”men”:

”Men man kan inte på ett raljant sätt uttala sig om andra hur som helst utan att inse att det får konsekvenser.”

Prästen Karlsson får alltså betyget tydlig Jesusförkunnare av sin överordnade i den kyrkliga hierarkin. Men – enligt samme hierark – har han med orden ”Riksförbundet för sexuell lössläppthet” gjort sig skyldig till att på raljant sätt kränka RFSL.

Att på lösan grund anklaga en präst för att kränka RFSL – samtidigt som samma makthavare kallar prästen tydlig Jesusförkunnare visar mig åter igen: Något är ruttet.

När den kyrkliga makten avskedar en präst som är en tydlig Jesusförkunnare, för att denne präst möjligen irriterat ”Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och querras rättigheter”, då är denna kyrkomakt på helt fel väg.

Det kanske låter konstigt i deras öron: men Jesus är trots allt större än RFSL.

http://www.dagen.se/kronikor/goran-skytte-jesus-ar-storre-an-rfsl-1.996244