imageVarför skulle kristna i dag börja följa mångtusen­åriga lagar och förordningar i Gamla Testamentet…?

”Det står ju i Bibeln också!” Det är ordagrant ett yttrande jag den senaste tiden hört även av respekterade och omtyckta vänner – apropå mordiska uttalanden och gärningar av jihadister i IS. Senast för en minut sedan. Jag ringde en vän och bad honom på nätet leta fram ett av dessa vidriga c­itat om att döda alla män och ta alla kvinnor som slavar. Varpå han genast sa just dessa ord: ”Det står ju i Bibeln också!”

Just denna morgon bläddrade jag i några nummer av nyhetsmagasinet Tempus, vars ambition är att ge utförlig bakgrundsinformation och djupa analyser inom internationell politik och ekonomi.

Vid morgon­kaffet föll mina ögon på en artikel med följande rubrik: ”Slaveri inom islam … Jihadister skryter om hur de säljer kvinnor som konkubiner”, alltså som sexslavar. (För att så småningom leverera barn som så småningom kan bli jihad-krigare.)

Men också denna artikel i Tempus bär spår av” Det står ju i Bibeln också!”

Artikeln hänvisar till Femte Moseboken 20:10–20, som har rubriken ”Krigslagar”. Under vissa betingelser är det rätt att ”hugga ner alla män i staden” (vers 13), du ”får inte skona en enda levande varelse” (vers 16). Krigarna får emellertid behålla fiendens kvinnor och barn ”som byte” (vers 14). Artikeln avslutas så här: ”Om kristna och judar skulle följa sin heliga bok ger denna en liknande beskrivning som i Koranen.”

Det kan låta rätt, men leder fel.

Det är rätt att detta (och annat hårresande) står i Bibeln, men det står i den del av Bibeln vi kallar Gamla testamentet.

Är GT en ”helig bok” för kristna? Svar ja. Men inte i den meningen att kristna skulle se olika lagar och förordningar från tusentals år före Kristus som heliga. Utan därför att Gamla testamentet pekar fram emot Jesus Kristus och det som sker Jesus och det vi kallar Nya testamentet.

Jag rådfrågar prästen Berth Löndahl, kyrkoherde i Bunkeflo, ”min församling” i Malmö.

Han säger: ”Mose lag gällde för Israels folk. Men i och med att Jesus uppenbarar sig och att läran om Jesus sprider sig till andra folk ser människan något annat och mer än hon kunde se tidigare.  För de nya kristna gällde inte längre vissa gammaltestamentliga lagar, offerregler, liturgiska riter. Gamla testamentet måste därför läsas i ljuset av Jesus.”

Du som vill läsa mer om exakt när och hur detta hände hänvisas till Apostlagärningarna 15:1–31.

Alltså. Vi läste ovan: ”Om kristna skulle följa sin heliga bok ger denna en liknande beskrivning som i Koranen”. Det är nonsens. Att följa Nya testamentet leder inte till Koranen, allra minst till jihadisternas mest blodtörstiga tolkningar av Koranen.

Och varför, varför skulle kristna i dag börja följa mångtusenåriga lagar och förordningar i Gamla testamentet som reglerade liv och krig i Mose tid?

Slutsats: man bör alltså vara lite försiktig när man säger sådant som: ”Det står ju i Bibeln också”.

 

http://www.dagen.se/kronikor/kan-l%C3%A5ta-r%C3%A4tt-men-leder-fel-1.299037