Över 600 läsare har mejlat apropå mina artiklar om politiseringen av bland annat Rapport och Aktuellt. Flera frågar om det ”var bättre förr”? Mitt spontana svar är nej, snarare tvärtom. Det är inte osannolikt att en vetenskaplig undersökning skulle visa att till exempel 1970-talets nyhets- och magasinsprogram i dåvarande tv-monopolet i hög grad bestod av vänsterpropaganda.

Jag ska ge ett enda exempel på hur det kunde gå till. I mina gömmor har jag ett program från den 3 maj 1977. Det då mycket populära magasins- programmet Kvällsöppet bjuder in den då världs- berömda amerikanska filmstjärnan Shirley MacLaine, känd bland annat för starka vänstersympatier, och den socialdemokratiska partiordföranden Olof Palme, då f d statsminister.

Intervjun utformas så att programledaren efter en kort inledning sitter andäktigt knäpp tyst under resten av programmet. Istället får MacLaine och Palme husera helt fritt, och programmet utvecklas till ett internt vänsterseminarium utan störande inblandning av program- ledare och kritiska frågor.

Det börjar med att den firade skådespelerskan vänder sig till Olof Palme, fyrar av ett förälskat leende och säger: ”Först vill jag säga hur mycket jag beundrar dig. Och att de flesta amerikaner som är intresserade av en omvandling av samhället och av medmänsklighet beundrar dig.”

Därefter uttalar hon en rad synpunkter som man känner igen från den enklare antiamerikanska reto-riken: ”USA har alltid föredragit diktaturer.” ”Det spelar ingen roll vad regeringen gör, det är alltid storbolagen som alltid har makten.”Varken program- ledaren eller Palme finner anledning att nyansera eller ifrågasätta.

Sedan rullar det på. MacLaine uttalar med tyngd: ”Jag inser att kapitalism är oförenlig med demokrati.”

Man tycker kanske att någon skulle reagera. Men icke. Så hon kan ostörd gå vidare. ”Däremot är socialismen som ekonomiskt system förenligt med demokrati. Så enligt min mening är demokratisk socialism lösningen.”

Palme myser och får nu i frid utveckla sin världsbild: ”Kapitalismen har inte klarat av att åstadkomma arbete, ekonomisk tillväxt, social rättvisa. Därför kommer kapitalismen att försvinna.”

Ser man på. Och vad ska då hända?

”Jag ser socialismens införande som en utbildningsprocess, där folket tar mer och mer av det ansvar som hittills getts de få kapitalägarna.”

Och landets förre statsminister förklarar vad som krävs: ”Att de små länderna håller ihop mot de multinationella företagen, och att vi kan vända fackföre-ningarna emot dem.”

Så där håller det på. Och det är en nyttig påminnelse. Det är en lång tradition i Sverige att journalister gullar med socialistiska makthavare och så kallade kulturarbetare. (Och det är dessutom uppenbarligen en lång tradition att dessa socialistiska makthavare och kulturarbetare har en tendens att ha en, om man säger så, aningen skruvad världsbild.)

Fotnot: På en punkt väcker Palme dock positivt intresse. När det gäller frågan om kärnkraft. Han menar att ”det skapades panikstämning kring kärnkraften”. Kärnkraft är ”mindre farlig än fossila bränslen”. Alltså, ett ljus i mörkret. Men sedan dröjde det, som bekant, inte länge förrän kärnkraftshatarna –olyckligtvis–fick ta över i hans parti.

Göran Skytte

 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/kapitalismen-krossad-i-mysig-tv-horna_742823.svd