Fisk på torra land

Jag vill inte provocera, inte beklaga mig, inte klandra, inte slå mig för bröstet. Inget sådant. Men det finns saker jag skulle vilja veta om hur (förenklat uttryckt) den finlands-svenska kulturen fungerar. Och bästa sättet att få ett svar är att seriöst fråga. Min...

läs mer

Spricker Svenska kyrkan?

Kyrkans Tidning är ofta ett följsamt, för att inte säga lydigt, organ för Svenska kyrkan, i synnerhet för dess ledande skikt. Därför höjde man på ögonbrynen när tidningen härförleden publicerade en starkt kritisk artikel inför ärkebiskopsvalet. Artikeln var skriven av...

läs mer

Gud kan förvandla allt

Begreppet ”förvandling” är centralt i kristen tro och lära. Död förvandlas till liv. Den gamla människan förvandlas till ny människa.  Saul förföljde de första kristna, förvandlades och blev Paulus, den som spred Jesu budskap ut över världen. ”Förvandling” är inte...

läs mer

Sverige – kärlek och hat

Kravallerna i vissa av Stockholms förorter avslöjar djupa klyftor i Sverige – och då avser jag inte i första hand klyftorna mellan rikare och fattigare delar av samhället. Sådana klyftor finns i alla samhällen. Men i trakten av Stockholm är dessa klyftor sannolikt...

läs mer

Som livmoders-bibliotek

För någon vecka sedan lanserade opinionsbildare i svenska Centerpartiet ett ”idéprogram” som bland annat ville införa månggifte i Sverige. Nu meddelas att en majoritet av Statens medicinsk-etiska råd vill tillåta surrogatmödrar i Sverige. Det här följer ett mönster,...

läs mer

Om Gud och avgudar

Vi i den nordiska kristna huvudfåran har ofta ett slags relation till Martin Luther. Men hur många av oss ”protestanter” och ”lutheraner” har egentligen läst ett enda ord av Luther? 20.12.2012 Svenska kyrkan – som jag ”tillhör” – vilar formellt på en 710 sidor tjock...

läs mer

Anmäl dig till Görans Nyhetsbrev

Ange din e-postadress för att prenumerera på Görans kolumner och få hans Nyhetsbrev via e-post.

Arkiv