Görans kolumner i Svenska Dagbladet

Göran började skriva kolumner i Svenska Dagbladet år 2000 och publicerade där till år 2013.

Nej, religionen tynar inte bort

”Religionsfrågorna är i dag mer närvarande i samhällsdebatten än någon gång tidigare… Såväl globalt som i Sverige finns flera tecken på att sekulariseringen har avstannat och religionen blivit mer viktig.” Så inleds en av uppsatserna i tankesmedjan Timbros bok...

läs mer

Chic sekterism ger inga segrar

Det är dags för nya partiprogram lite här och där i svensk partipolitik. Centerpartiet har gjort oss uppmärksamma på att det då tydligen kan finnas två slags program: ett ”idéprogram” som innehåller mer eller mindre luftiga ”visioner”, och ett mera reguljärt program....

läs mer

Anmäl dig till Görans Nyhetsbrev

Ange din e-postadress för att prenumerera på Görans kolumner och få hans Nyhetsbrev via e-post.

Arkiv