Medierna visar större och djupare intresse för kristen tro.

Det har länge varit en accepterad ”sanning” att svenska medier struntar i kristen tro och lära. De hånskrattar och ”ger fingret” åt oss.

Och visst, så var det under lång tid. Kristna i medier vågade inte framträda, gömde sig. På 90-talet inleddes en islossning – det blev nästan tillåtet att uttala ord som Gud och Jesus i media. (Dock var helige Ande fortfarande tabu).

00-talet var en tid då många hetsade mot kristen religion, tro, teologi. Men konstigt nog – samtidigt blev medierna mer öppna just för kristendom. Minns den så kallade Jesusdebatten i Svenska Dagbladet!

Sedan gick åren. För varje år växte kristna medier i antal och omfång. Några var ömkligt dåliga, andra visade tecken att kanske kunna bli något.

Kristna medier växte – men de stannade ofta innanför sina revir och gränser. De talade till ”de redan kristna”, inte till de andra: tvivlarna, sökarna, de som tyckte att kyrkornas teologi är förenklad, barnslig, dum.

Inte heller talade de i nämnvärd grad till – eller snarare med – de ultraviktiga kristna ”lärda”. Enklat uttryckt; teologerna. Dessa fick sitta kvar i sina teologiska burar, utan att egentligen tala med några andra än sig själva. Men det verkar som att detta håller på att förändras. Flera traditionella kristna medier (tidningar, tidskrifter) blir snabbt påtagligt förbättrade, några till och med viktiga (andra fortsätter däremot att vara oviktiga).

Kristen TV förefaller fortfarande delvis vara en ganska amatörmässig verksamhet för de redan troende. Men kristen radio öppnar nya möjligheter.

Och allt fler ”sekulariserade” tidningar och tidskrifter visar allt oftare ett större och djupare intresse för kristen tro, liv, teologi.

Den som förnekar detta, den som i dag fortfarande ojar sig över att ”medierna tystar oss”, den måste vara partiellt både blind och döv.

Det är klart att snart utrotade papperstidningar som Aftonbladet och Expressen måste slåss om sista kronan, och eftersom de är okunniga tror de att kristen tro och kyrka ”inte säljer”. Därför ägnar de sig i dag – utom på ledarplats – mest åt strunt, futtigheter, nonsens. Men följ den tongivande liberala tidskriften Axess. Där kan vi numera läsa stort uppslagna artiklar, skrivna av kunniga skribenter, om kristendom.

Här är några rubriker ur Axess, den senaste tiden: ”Luther lever”, ”Han förändrade världen”, Luther bakom allt” och ”Evangeliet glöms” (feb 2017). ”Med Marx som Messias- om den politiserade kyrkan”. ”Annika Borg granskar 68:ornas inflytande över Svenska kyrkan” (april 2017).

Det håller på att hända något. De kyrkor som öppnar ögonen för detta nya intresse, de kommer att överleva och blomstra. De övriga kommer troligen att mer eller mindre sakta tyna bort.

Så tänker jag.

 

http://www.dagen.se/kronikor/goran-skytte-medierna-skriver-allt-mer-om-kristen-tro-1.982392