1. ”Jag är entydigt för kvinnliga präster.
2. ”Flera präster som på teologisk grund inte delar kyrkans officiella syn på kvinnliga präster är fromma gudsmän som drar fulla hus i kyrkan.
3. ”Om socialdemokraterna m fl som planerat utesluter dessa präster – flera av dem framstående teologer – då hugger de av en arm, och då kommer kyrkan att förblöda.
4. ”Det gäller att försöka hitta en form där man kan samleva i kyrkan. Som kristna människor.

Denna artikel i SvD utlöste en debatt i Kyrkans Tidning, som sedan pågått oavbrutet i två månader. Flera politiskt korrekta inlägg har präglats av ett intressant ursinne. Till exempel har en kvinnlig prost två gånger direkt uppmanat mig att lämna Svenska kyrkan.
Hur som helst. Dessa reaktioner var förväntade. Jag lämnar dem därhän. Ty det finns viktigare saker att berätta. Debatten ledde nämligen också till positiva saker, för att inte säga sensationellt positiva saker. Tre exempel:

Fyra unga kvinnliga präster, bl a den bekanta Anna Sophia Bonde, skrev i Kyrkans Tidning (37/2005) ett inlägg mot dem som i kyrkovalet bedrev kampanj mot kvinnoprästmotståndarna. Dessa prästvigda kvinnor skriver:
”Somliga politiker profilerar sig genom att kämpa för de kvinnliga prästerna och mot kvinnoprästmotståndarna. Den senare gruppen bör, enligt en politiker, helt ”rensas ut” ur kyrkan, så mycket trassel som den ställer till med. Men vi kan inte låta bli att undra: varför verkar kampen för kvinnliga präster så gott som alltid kombineras med ett svalt intresse för kyrkans hjärta, hennes budskap om Jesus Kristus?”

S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm grundades av Sveriges första kvinnliga präst, Margit Sahlin, som ledde stiftelsen till sin död 2003. Hon efterträddes då av Madeleine Åhlstedt, också hon präst i Svenska kyrkan – och för att kvinnoprästmotståndare ej ska få vigas till präst. Hon uppger att hon trots detta gärna vill bjuda in en ledande kvinnoprästmotståndare, Bo Brander i Lund, för ett samtal på Katharinastiftelsen – ett möte som kan bli smått historiskt.

Och i morgon kommer två kvinnliga präster att medverka i ett möte hos denne Bo Brander på Laurentiistiftelsen i Lund, ofta utpekat som ett centrum för kvinnoprästmotståndare. Det är ovan nämnda Anna Sophia Bonde samt Eva Hamberg, prästvigd 1982, doktor både i ekonomisk historia och i religionssociologi, samt professor i migrationsvetenskap. Bägge kommer naturligtvis att uppträda i prästkrage och prästskjorta, i kyrkan. Temat är ”Försonad mångfald”. Också detta snudd på historiskt.

De kvinnliga prästerna kommer inte för att ”omvända” sina manliga kollegor. De manliga prästerna kommer inte för att slita prästkragen av sina kvinnliga kollegor. I stället handlar det om att på sikt finna former för att kunna samverka i samma kyrka.
Det spirar och det gror och det är kul att vara kristen. Och detta är något helt annat än
socialdemokraternas otäckt aggressiva kampanj för att rensa ut oliktänkande.

Göran Skytte

 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/kul-vara-kristen-det-spirar-och-gror_467107.svd