Man kan inte utesluta att det kan vara ett utslag av omedveten längtan.

 

Förra ministern Margareta Winberg (S) sade nyligen att hon vill återkomma till politiken, nu som kyrkopolitiker. Hon kommer att kandidera på S-listan i hemstaden Östersund.

På fråga om hon är troende kristen svarar hon nej. Hon lämnade Svenska kyrkan för 35 år sedan. Återvände när KG Hammar var ärkebiskop, men inte av religiösa skäl. Och nej: ”Nej, jag är inte troende. Men de värderingar som kyrkan står för är bra”. ­ (ÖP 7/7 2013)

Det påminner mig om Håkan Juholt, tidigare partiledare (S). I början av 90-talet lämnade Juholt kyrkan, 2011 meddelade han att han blivit medlem igen. Varför det? Har han blivit troende? Nej, nej.

Jag förstår om folk drar den slutsatsen. Att jag gått och blivit troende. Men det här handlar inte om tro från min sida. (Citerat i Kyrkans Tidning 11 mars 2011).

Sådant gör mig en smula undrande. Om man säger så.

Jag ringer till Berth Löndahl, kyrkoherde i Bunke­flo, en levande församling i Svenska kyrkan, Malmö. Jag säger att jag är kritisk. Är jag för hård?

Han är oförberedd på min fråga. Dessutom befinner han sig på vandring i Österrikes alper. Men efter lite eftertanke säger han: Det kan finnas skäl att ställa sig frågande. Men man kan inte utesluta att det KAN vara ett utslag av omedveten längtan, en dunkel önskan att komma i kontakt med något man varken vågar eller vill uttala, det gudomliga.

Så frågar han: Har du läst Alain de Bottons bok? Nej, men jag har läst om den.

Botton är en internationellt känd ateist som skrivit boken ”Religion för ateister”. Handlar bland annat om ateismens avsaknad av religion och de svårigheter som detta kan orsaka för en del ateister. Han menar att ateismen bör lära sig en del om kristendomen i stället för att kasta ut barnet med badvattnet.

Elisabeth Sandlund i Dagen var en av de första i Sverige att skriva om Bottons bok. Boken är tänkvärd även för troende. Särskilt som Botton besitter inte oäven kunskap om kristendom. Det gör det svårare att avfärda honom än det skulle vara om han vore en okunnig ateist som endast vädrar sina fördomar. (Dagen 16/2 2012 )

Och sedan dess sker märkliga ting kring denna bok. Till exempel pågår en lärd, gladlynt och kolossalt intressant debatt i Signum, katolsk tidskrift om kyrka, kultur och samhälle. Mark Vernon, kristen amerikansk journalist och doktor i filosofi skriver entusiastiskt om boken under titeln ”Därför är religion bra för dig”. (Signum 4/2012)

Georg Klein, tung svensk intellektuell, samt ateist, skriver också i katolska Signum (3/2013) om ateisten Bottons bok: ”Religionerna är emellanåt alldeles för användbara, effektiva och intelligenta för att överlåtas enbart till de religiösa.”

Jag är inte säker på att Winberg/Juholt studerat dessa skrifter särskilt noga. Men det händer mycket i kristenheten just nu. Och framtiden är spännande.

 

http://www.dagen.se/kronikor/g%C3%B6ran-skytte-kyrka-f%C3%B6r-ej-troende-1.101647