”GUD MED OSS!”

Tv-program och Kyrkoval, det är huvudpunkter i juli månads info-hälsning från mig till er som läser denna sida, i vart fall då och då.

KYRKOVALET – ”GUD MED OSS!”

Det är inte alla som vet vad Kyrkovalet är. Inte ens alla medlemmar i Svenska kyrkan har full koll. Det är illa. Men man kan påpeka att det nu för tiden även är många politiskt röstberättigade i Sverige som inte känner till elementa om det politiska valet. Vilket också är illa.

Kortfattat: Kyrkovalet äger rum den 17 sptember i år. Valet gäller platser på tre nivåer: 1/ lokalt val till lokala kyrkofullmäktige 2/ regionalt val till ditt stift 3/ nationellt val till kyrkomötet .

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter, enkelt uttryckt ”Svenska kyrkans riksdag”.

”KANDIDERAR FÖR FRIMODIG KYRKA”

Jag står på fjärde plats i den lista som gäller valet i Lunds stift till Kyrkomötet. Jag kandiderar för FRIMODIG KYRKA.

Varför det? Bl a därför att…

  • Frimodig Kyrka är fristående från alla politiska partier.
  • Frimodig kyrka är fri från partipolitik.
  • Frimodig kyrka tror inte att flamsiga jippon är vad kyrkan behöver – utan Jesus, Jesu ord och Evangelium.
  • Frimodig kyrka är ”En kyrka med kärlek till Guds ord” och ”En kyrka med Jesus i centrum”. Det är ord som många partier och enskilda i Kyrkovalet varken vill eller vågar ta i sin mun. Jag återkommer naturligtvis flera gånger under sommaren till Kyrkovalet, Frimodig kyrka, och andra, till exempel väljarna.

 

SKYTTE – ÅSBERG I TV

3 PROGRAM OM JESUS

Kanal10-stjärnan Lennart Åsberg samtalar med Göran i 3 program, vart och ett ½ timme. Ämne: Jesus och Förklaringsboken (Göran Skyttes senaste). Du kan nu se dessa program på denna hemsida. När du vill! Hur du vill! (Klicka här…)

9 REPRISER

Dessutom: i sommar går dessa program i 9 (!) repriser i Kanal10. Se sändningstider.

HÖSTEN 2017 I PRINCIP FULLBOKAD – NYA MÖTEN 2018

Listan över orter där Göran talar under andra halvåret fortsätter växa. Snart måste vi sätta stopp för i år – men öppnar för nya möten våren 2018.

Jag säger som den älskade prästen Carl- Erik Sahlberg

GUD MED OSS!