För min personliga del är detta (fortfarande) en mycket arbetsbelastad del av året, därmed härlig, inspirerande.

Kyrkovalet 17 sept. När jag skriver detta är det tre dagar kvar till Kyrkovalet 17 sept. Jag har
nominerats som kandidat för Frimodig kyrka, och med glädje och tacksamhet accepterat
nomineringen.

”Valfilm”. Frimodig kyrka har gjort ett antal valfilmer inför valet. Normalt tänker jag gäsp gäsp inför
begreppet ”valfilm”. Men i det här fallet… Jag rekommenderar att du kollar. Samtliga intervjuer finns
på hemsidan för Frihetlig kyrka. Samtalet med mig finns dessutom på min hemsida.

Texter om Kyrkovalet. På senare tid har jag skrivit texter om min syn på Kyrkovalet, t ex ”Kyrkovalet slår (nästan) allt” (Dagen 18.8) och ”Att sjunga Internationalen inför Kyrkomötet” (Dagen 15.9). Du hittar dem naturligtvis på min hemsida.

Foto: Tommy Hellström, HuskvarnaBottnaryd – vaddå ”tomma kyrkor”? Bilder från Allianskyrkan traditionella sommarkonferens 4-6
aug 2017 i Bottnaryd, Småland . Absolut knökfullt.

Legendariske Carl-Erik Sahlberg och jag (Göran Skytte) höll var för sig bibelstudium. Prästen
predikade, sång, vittnesbörd, bön , tacksägelse… Folk satt långt utanför kyrkorummet. Snacka om
”tomma kyrkor”!

Du kan lyssna på alla delar av konferensen på Allianskyrkan i Bottnaryd, välj vad du önskar lyssna till. Du kan även lyssna på mina anföranden och samtal här på denna hemsida.

Förutom detta har jag…

  • Inlett ny turne´ där jag talar om Jesus Kristus och min senaste bok ”Förklaringsboken”.
  • Skrivit nytt förord till en ny utgåva av en av broder Wilfrid Stinissens böcker.
  • Gått igenom mitt arkiv. Bl a cirka 30 timmar av bandinspelade samtal mellan mig och broder Wilfrid Stinissen. Ny bok planeras.

Mer om detta (och mycket annat) om 1 månad. Allt gott!

Göran Skytte sept 2017