Många av de valda har mycket lite intresse av kristen tro.

Söndagen den 17 september är det kyrkoval. Vem bryr sig? Enligt medierna är det en mycket liten minoritet som trött släpar sig till valurnorna.

Men i verkligheten är det annorlunda. I det senaste kyrkovalet 2013 (endast för medlemmar i Svenska kyrkan) röstade 695 834, nära 700 000 personer. Det slår i storlek nästan allt. Endast riksdagsvalet är större. Alla andra val engagerar bara en bråkdel jämfört med Kyrkovalet.

Det är alltså inte i första hand storleken som är problematisk. Det verkliga problemet är att många av de valda har mycket lite intresse av kristen tro. De är inte med i kyrkovalet för att stödja kyrka och Jesus utan för att vinna mera stöd åt sitt politiska parti och sig själva.

Det är ju så här: kyrkovalet innebär att man väljer deltagare i tre olika instanser. Lokalt val till församling/pastorat, regionalt val till stift, nationellt val till kyrkomötet.

De som blir valda får förtroendet att på dessa nivåer styra kyrkan kommande fyra år.

De är visserligen medlemmar i Svenska kyrkan – men en del av dem tror varken på Gud eller på Jesus.

Utan att kunna något om kristen tro ser de helig Ande som ett skämt och Bibeln som ett påhitt. De tror mera på till exempel socialdemokratiska partiet eller Sverigedemokraterna.

Det största problemet är till inte ringa del att sådana människor bestämmer i och över Svenska kyrkan. Kyrkans biskopar får inte besluta över kyrkans religion. Prästerna är förvandlade till staffage-figurer, som ska anpassa sig till allt som det politiska högkvarteret dikterar.

Helst bör de tiga om sin åsikt – i annat fall bli man ”avkragad” eller ”utköpt”, alltså utstött, utspottad, utspydd av kyrkans politiserade ledning, både i toppen och längre ner i de kyrkliga hierarkierna.

I nutid inleddes denna politiska nedbrytning av kyrkan i början av 1900-talet då socialdemokrater i regeringsställning ville förvandla Svenska kyrkan till en ateistisk kyrka, av dem kallad ”Kungliga Salighetsverket”.

Sedan dess har politiker (främst S men också andra) steg för steg avkristnat Svenska kyrkan. Jag är själv medlem i denna kyrka. Jag älskar denna kyrka. Men jag avskyr och fruktar de partipolitiska krafter som steg för steg, år efter år, målmedvetet bryter ner denna kyrka.

Jag förblir i Svenska kyrkan av flera skäl. Ett skäl är att jag tror att Gud vill behålla och utveckla just denna kyrka. Men då måste vi med all kraft bekämpa de politiker i kyrkans ledning som vill förvandla Svenska kyrkan till ett politiskt och avkristnat ”Salighetsverk”.

Därför är det ultraviktigt att rösta i kyrkovalet den 17 september. Och då rösta för en kyrka fri från partipolitik. Inte minst är detta en uppmaning till alla er som både är medlemmar i frikyrkor och i Svenska kyrkan. Ni är många och mycket viktiga, också i detta.

http://www.dagen.se/kronikor/goran-skytte-kyrkovalet-slar-nastan-allt-1.1011208