Utdrag ur Christian Braws bok Speglingar (2017):

För Göran Skytte var Bibeln en ny värld, när han blev omvänd. Men han insåg att Bibeln är nödvändig för en kristen. Alltså började han läsa och fastnade i Jesu släktregister i början av evangelium enligt Matteus. Den upplevelsen delar han med många nya bibelläsare. Men han stannade inte vid en frustration. Han sökte sig energiskt vidare. Han fick en vägledare genom Bo Giertz kommentarserie till Nya Testamentet, han läste Wilfrid Stinnisens utläggningar, han förde samtal med Bengt Holmberg, professor i Lund med ämnet Nya Testamentets exegetik. Han läste och tänkte själv. Av detta sökande har nu blivit Förklaringsboken – svåra ställen i Bibeln (Libris).

Det har blivit en genomgång av just evangelium enligt Matteus med fokus på det svårbegripliga. Göran Skytte beskriver sig själv som en grävande journalist. Att han är journalist märks också på hans förmåga att skriva klargörande och medryckande. Han berättar hur han undrar inför t.ex. berättelsen om jungfru Marie bebådelse men också hur den klarnar under hans arbete med kommentarer och hans samtal med Bengt Holmberg.

Göran Skytte har fått ett rikt mått av trons gåva. Han ifrågasätter inte, men han vill förstå. Under arbetets gång klarnar det för honom att släktregistret för Jesus har en djup innebörd. Där finns inte så få namn, som är förknippade med  tragisk vilsegång, andra är helt olämpliga i sammanhanget.

Men just i denna släkt av förvirring och vilsenhet går Guds Son in, när han blir människa. Därmed lyfts hela släkten upp till att bli en del av Guds stora plan, den gamla skadade skapelsens förvandling till att bli en ny, frisk värld.

På ett liknande sätt blir det när Göran Skytte söker lära känna jungfru Maria genom Bibelns berättelser. För den modernistiska förståelsen är hon ett problem. Hon lyder ju Gud och går in i hans  plan. Hon ställer sig under Gud.  Men Göran Skytte upptäcker i detta hennes djärvhet, självständighet och mod.

Förklaringsboken rycker med läsaren i författarens entusiasm, frågvishet och vilja att förstå. Och grunden i allt detta är en visshet om att Bibeln är den viktigaste bok vi kan öppna. (2016)

Läs de andra utdragen här:

”Göran Skyttes väg vidare.”

”Samtal om väsentligheter.”