wilfrid_stinissen-1rgb
Broder Wilfrid Stinissen dog efter en tids sjukdom kl 11.55 lördagen den 30 november, dagen före 1 Advent.

I en hälsning från klostret dagen därpå heter det: ”Allt har gått mycket fort. Det är både smärtsamt och samtidigt så fyllt av välsignelse.”

Begravning äger rum i Lunds domkyrka torsdagen den 19 december kl 14.00.

Göran Skytte träffade de senaste åren regelbundet och ofta br. Wilfrid för samtal i klostret i Norraby, bl a för deras gemensamma bok ”Ansikte mot ansikte – Samtal om kristen tro” (Libris & Artos 2010).

Två veckor innan sin död skrev br Wilfrid en personlig hälsning till Göran Skytte via mail. Han skriver där att han läkarnas undersökningar visar att han har cancer i bukspottskörteln. Och tillägger med oförglömliga ord: 

”Ur medicinsk synpunkt är det ett dåligt besked. Men på ett djupare plan är allting givetvis bra. Mitt liv vilar tryggt i Guds händer.”

Han vet att han står inför en period av kroppsligt nedbrytande.

”Men grundtonen är i alla fall: glädjen att få höra Herrens röst som säger: `Kom snart´! Och då få svara: `Ja, Herre, jag kommer snart!”

Läs även Görans minnesartikel i tidningen Världen Idag →
Du kan här också läsa Peter Halldorfs minnesartikel i tidningen Dagen →