Bo Brander var en av mina första vägvisare in i kristen tro. Det var för cirka 15 år sedan, han var då
älskad präst i S:t Laurentiistiftelsen i Lund, och kyrkan var oftast helt fylld, mest av unga kristna
studenter. Det var en härlig tid.

Bo inledde alltid det avsnitt i högmässan som heter ”Meddelanden efter predikan” med dessa ord:
”OM HERREN DRÖJER…” Ja, då skulle följande verksamheter äga rum i församlingen under
kommande vecka…

Många av oss hade hört orden hundratals gånger, för några var det första gången. Det hände väl att
någon fnissade eller log, men det låg ett särskilt allvar över orden: det är alltid möjligt att Herren
kommer den följande veckan.

Underförstått: och då gäller det att vara beredd.

Om prästen uttalar orden ”då gäller det att vara beredd” med ilsket stirrande blick, då får de
karaktären av ett hot. Men hos Bo Brander blev orden aldrig en hotfull förmaning – de blev ett löfte.

Följande text är hämtad ur en predikan söndagen före Domssöndagen:

”Vi är många i kyrkan idag. De flesta är studenter på väg att ta språnget ut i livet. Det är rimligt att
nästan alla önskar att Jesus ändå kunde dröja ett ta, så att man fick göra studietiden färdig. Eller
skriva avhandlingen färdig och få sin hatt och ring. Eller att få jobba i det man utbildat sig för – som
jurist, läkare eller dataingenjör. Att få se världens kontinenter. Att få känna på den sexuella kärleken
[… ]- innan Jesus kommer. Är det fel att tänka så? Nej.”

Att Jesus kommer är inget hot. Det är ett löfte. Orden om domen handlar om den meningsfulla
framtiden. Det kommer inte att sluta med jorden och mänskligheten är sönderbombad efter ett sista
kärnvapenkrig.

”Det kommer inte att sluta så. Vi är på väg mot en återkommande Jesus. Världshistorien slutar inte
med att rullgardinen dras ner utan med att persiennerna dras upp. Framtiden är meningsfull.”

( Denna text är hämtad ur boken ”ETT ÅR MED JESUS – predikningar och samtal”. Författare : Bo
Brander & Göran Skytte. Artos förlag 2005, 4:e upplagan 2008, sid 279 och 281. Kan fortfarande
beställas av Göran Skytte här.