GÖRAN SKYTTE SÄTTER PUNKT
SISTA TURNÉN  SOMMAREN  2017 – 2018
2017 FULLT, BOKA MÖTE 2018

 

Under 10-årsperioden 2006 – 2016 skrev jag sex ”kristna böcker på Librisoch Artos förlag. Samtliga dessa böcker har varit ett slags ”Spaning efter Jesus”.

ETT ÅR MED JESUS (med Bo Brander) –  OMVÄND –  PÅ VÄG – ANSIKTE MOT ANSIKTE (med Wilfrid Stinissen) – FÖRVANDLINGAR – FÖRKLARINGSBOKEN / SVÅRA STÄLLEN I BIBELN.

Dessa böcker ledde bl a till att jag blev kallad att tala inför alla olika kyrkor och församlingar i alla delar av hela Sverige och vissa delar av Finland.

Trots sjukdomar och olycksfall har jag under dessa tio år talat i 435 kyrkor.

Antalet deltagare i dessa möten uppgår till 135.000 personer.

Ca 30 % av dessa besökare ansågs vara ”ej kyrkovana”. Det innebär att ca 45.000 mötesdeltagare sällan eller aldrig brukade gå i kyrkan.

För mig är det naturligtvis en stor nåd och gåva från vår Herre att få förkunna och predika inför alla dessa.

Det är därmed naturligtvis också ett av mitt livs verkligt stora upplevelser. Jag fick faktiskt där möta en kolossal mångfald och rikedom inom olika delar av kyrkligheten.

Men nu sätter jag punkt.

Jag kommer att tala på temat ”PÅ SPANING EFTER JESUS” under sommaren och hösten 2017. I princip är mitt schema redan fullt (se spalten nedan ”Här talar Göran 2017”).

Om intresse finns kommer jag att mötes-tala även under vår – sommar 2018. Du kan anmäla intresse här.

Men därefter är det slut. Jag kommer då att tala vid endast mycket enstaka tillfällen. Alltså inga fler turnéer.

Allt gott,

Göran Skytte