Gud avslöjar, steg för steg, sina hemligheter.

 

Det var i onsdags, jag stod i kassan i min Ica-butik, kollade lite förstrött mot hyllan med kvällstidningar, styvnade till inför Aftonbladets rubrik över hela första sidan.

GLÄDJEBESKEDET:

NY SVENSK METOD

kan rädda

STROKE-PATIENTER

Redan dessa få ord gjorde att känslorna inom mig började rusa. Jag utbrast med hög röst ”Tack gode Gud!” Folk i kön tittade lite undrande, så jag lade förklarande till dessa ord, med något lägre röst: ”Tack gode för läkare, forskare, pillertrillare och all övrig sjukhuspersonal”.

Jag vet inte om det därmed blev mera begripligt.

Aftonbladets medicinreporter Mary Mårtensson redovisar lugnt och sakligt för sitt scoop.

Varje år drabbas cirka 30 000 (trettiotusen) människor av stroke – numera även unga och kvinnor.

Hälften av dessa dör eller får svåra funktionsnedsättningar, till exempel förlamning, talsvårigheter, synnedsättning, känselnedsättning, balanssvårigheter.

Jag är en av dem. Under tolv timmar drabbades jag tre gånger av stroke. Därefter dubbelsidig lunginflammation, blodförgiftning, inåtväxande struma. Med mera. Nära döden, men klarade mig bra. Dog inte. Efter en tid började jag, nästan som på nytt, skriva böcker och kolumner, resa landet runt och tala på möten.

Nu visar forskning bland annat vid Karolinska Institutet att det kan finnas hjälp, mycket nära.

Ett redan befintligt botemedel mot blodcancer­ kan enligt svenska studier ”bli räddningen för stroke­drabbade”. Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska, betecknar studien som ”ett genombrott­.”

– Det här är ett helt nytt sätt att behandla stroke som kan få betydelse för miljontals människor framöver.

Det fanns en tid – för inte så länge sedan – då en del av den kristna kyrkan förnekade vetenskap.

Till exempel var det i vissa kretsar långt in i 1900-talet ”ogudligt” att söka medicinsk hjälp för barn och familjemedlemmar som var dödssjuka. Hellre dö än medicinsk behandling.

Jag är kristen. Jag har personlig anledning att säga ja till såväl änglavakt, bönhörelse som helande. Men jag måste säga nej till dem – i Sverige och på annat håll – som förnekar vetenskap.

Jag ser läkarna, forskarna, pillertrillarna, all medicinsk personal som Guds medarbetare. Deras nya rön är – enligt mitt sätt att se – i själva verket som ett slags ”budskap från Gud”. Gud avslöjar, steg för steg, sina hemligheter.

http://www.dagen.se/kronikor/pillertrillare-ar-guds-redskap-1.806505