Det kom ett kort, men till innehållet laddat, sms från prästen i Svenska kyrkan och författaren Anders-Petter Sjödin. ”Hej Göran. Jag är präst i Furulundskyrkan i Partille. Vår kyrka växer, så jag tänkte starta en ny i vårt närområde. Vill du komma i vår?” Jag ringer honom för lite mer info. Han berättar att det handlar om Öjersjö, ett ekonomiskt välbeställt område strax utanför Göteborg med cirka 3 000 invånare. I stadsplanen planerar man för hundratals nya villor. Men det finns inte en enda kyrka. Sjödin har varit missionär i Tanzania. Nu är han missionär i sitt eget hemland, Sverige. Han står inför uppgiften att bygga en kristen församling i ett materiellt välbärgat område där en kyrka inte ingår i planerna. Så. Var ska vi träffas? Var ska vi ha vårt möte? Han svarar: ”Vi ska arrangera frukostmöten lördagar på en golfklubb för att få kontakt med folk i området.”Jag har läst hans bok ”Förvandling” och sett att han teologiskt ligger rätt nära karmelitmunken Wilfrid Stinissen, min medförfattare till samtalsboken ”Ansikte mot ansikte – samtal om kristen tro”.
Betoning på kristendomen som ”det glada budskapet”. Gud kan förvandla allt. Gud kan bygga en katedral av grus. Gud kan komma med helig Ande till människor på en golfbana i Sverige. Inget är omöjligt. Inget faller utanför ramarna. Själva tanken är hisnande. Sjödin erbjuder mig möjligheten att i någon ringa mån medverka till att bygga en ny kyrka i detta land, som rutinmässigt brukar kallas ”ett av världens mest sekulariserade”. Ty den gamla kyrkan har blivit för liten. Och den nya kyrkan ska byggas genom samtal på en golfklubb.Jag säger Wow och Halleluja. Det här är precis rätt.
Det finns så mycket missmod i den svenska kyrkligheten. Det finns så många så kallade kyrkoledare som skapat sig ett så kallat varumärke som består i att de ständigt jämrar sig över sakernas tillstånd. Och visst finns det orsak till bekymmer. Men många tycks stirra sig blinda på problemen för svensk kristendom. De tycks gotta sig i problemen. De tycks glömma att situationen för den världsvida kristendomen i dag är den bästa någonsin. Aldrig någonsin har kristendomen varit så stark som i dag, world wide. Och aldrig någonsin har så många i Sverige frivilligt firat nattvard som i dag, söndag efter söndag.Missmod är en svår synd. Man bör vara nykter realist, och se svårigheter och problem. Men missmod innebär per definition att man slutat tro att Gud kan och vill ingripa, missmod innebär att man anslutit sig till tron att Gud är maktlös.
Anders-Petter Sjödins sms utstrålar rakt motsatt uppfattning: vår kyrka har blivit för liten, låt oss bygga en ny, låt oss börja på golfklubben. Men inte genom att enbart tala om hole-in-one. Vi ska också, och främst, tala om Jesus.Än en gång: Wow och Halleluja! Så ska det låta. Detta är, som det hette i en gammal schlager, ”tidens melodi”. Ingen jönsig inställsamhet. Inget politiskt korrekt gullande. Inte Hammar, inte Gardell. Rakt på Jesus. Också på golfbanan.

 

http://www.dagen.se/kronikor/rakt-p%C3%A5-jesus-%C3%A4ven-p%C3%A5-golfbanan-1.139189