Jag vill inte bli sammanblandad med sådana som dig.

Eva Brunne är biskop i Stockholms stift, och på flera sätt kontroversiell – inte för alla, men för väldigt många kristna.

För en kort tid sedan – under intryck av den nu väldiga strömmen flyktingar från muslimska länder – föreslog hon att Sjömanskyrkans kapell tillfälligt ska öppnas för andra religioner – men att vi då ska täcka över eller flytta de kristna symbolerna – och att samtidigt sätta upp pilar som anger riktningen mot Mecka – så att muslimska bedjare skulle få vägledning om i vilken riktning de ska vända sig och sina böne­mattor.

Inte förvånande väckte detta Brunne-förslag mycket opposition och debatt. En del av denna debatt var skarp i sak, men sansad i tonen. En annan del av debatten var – som vanligt numera – osaklig och okunnig i sak, därtill rå och vedervärdig i tonen. I huvudsak på så kallade ”sociala medier”.

Du och ni som skrev ”muslimhora” och annat liknande, jag ska berätta en sak för er. Det du/ni gör är fullständigt fel på flera sätt. Det är fel genom att man i ett civiliserat samhälle inte använder sådant språk.

Nu tror jag att det kanske är så att du fullständigt struntar i sådant. Men då ska jag ge dig en hårdare nöt: Varenda gång du skriver så, är det kontraproduktivt. Det betyder att du motarbetar dig själv och dina egna syften – om det är så att du anser att Brunne har helt fel, och om det är så att du skulle vilja skapa en opinion mot Brunnes förslag.

Då är din metod – att skriva könsord och hatord – fullständigt felaktig. Den är – som jag nyss skrev – kontraproduktiv. Den motverkar eventuella seriösa intressen hos dig.

Hur då? Genom att seriösa och yrkeskunniga journalister inte vill beblandas med sådant som du/ni skriver. Därför kan det hända att man avstår att över huvud ta upp ämnet.

Ta mig som exempel. Jag sympatiserar inte alls med Brunnes förslag. Men jag vill väldigt ogärna bli sammanblandad med sådana som dig – när du/ni skriver råa könsord. Jag skulle kunna tänka mig att ta Brunnes förslag som utgångspunkt för en seriös diskussion om hur man kan skulle kunna lösa grundfrågan: Många av de muslimer som kommer hit nu behöver en böneplats, låt oss försöka hitta ett bättre alternativ än ”pilar mot Mecka”.

Det kan kanske kännas skönt för dig att använda ett sådant tillmäle som ”muslimhora” mot en kvinnlig svensk präst och biskop. Men – i praktiken försvårar du/ni för alla opinionsbildare i både ”gamla” och ”nya” mediier som vill stoppa Brunnes första – och kanske inte helt genomtänkta  – idé.

Nu har jag ett förslag till dig. Ta kontakt med mig på min email-adress goran.skytte@telia.com. Jag kommer att kontrollera att det är du som skrev den ursprungliga texten, men jag kommer att vara som en mussla om din identitet. Sedan erbjuder jag dig ett fyra timmars gratis seminarium med mig om hur man skriver seriös och verkningsfull opinionsbildande text.

Okej? Adress som ovan. Välkommen.