Vissa i och för sig fullt respektabla och för samhället nödvändiga och goda yrken och uppdrag kan vara svåra att kombinera med kristen tro. I Sverige toppas en lista över sådana yrken och uppdrag nog av jobbet som försvarsminister.

När Sten Tolgfors (M) 29 mars avgick som försvarsminister gjorde han det med gråten i halsen och svarta ringar under ögonen, med härjat ansikte och glasartad blick.

Han försökte förklara sin avgång bland annat med att han var utsatt för ett mediedrev, vilket helt enkelt inte var sant. Och medierna funderade å sin sida på de verkliga orsakerna till hans avgång.

De funderade lite förstrött, för Tolgfors var ju aldrig riktigt intressant, ingen ”kioskvältare”, som vi journalister säger. Trots att han var försvarsminister. Förmodligen ett av Sveriges i särklass viktigaste och svåraste politiska uppdrag.

Så ”affären Tolgfors” dog ut på ett par timmar. Media konstaterade lite lättjefullt att det är ett svårt jobb att vara försvarsminister, och att Tolgfors kanske inte var av ”det rätta virket”. Sedan lämnade man saken därhän. Inte längre intressant.

Men jag tror att den här historien – historien om varför Tolgfors med tårar avgick som Sveriges försvarsminister – kan rymma en dimension som inte en enda av kommentatorerna i media mig veterligt förmådde fånga upp:

Det faktum att Tolgfors är troende kristen. Aktiv i Missionsförbundet. Angav sin kristna tro som orsak till att han vägrade göra militär vapentjänst i lumpen. Om man ser hans avgång i det ljuset får mycket sin förklaring.

Som försvarsminister hamnar man i en dunkel värld med hemliga avtal, hemliga möten, hemliga affärer – som ytterst handlar om människor liv. Man måste tala med och le mot människor som till exempel är saudiarabiska diktatorer och utsugare.

Man måste ofta av sekretesskäl ljuga, vilseleda, undanhålla sanningen. I Sverige råder dessutom en monumental dubbelmoral inom försvarsministerns ansvarsområden, inte minst vad gäller vapenexport.

Hur länge kan man leva ett sådant liv – om man är bekännande kristen?

Och den djupare förklaringen till Tolgfors avgång KAN faktiskt vara denna: som kristen stod han helt enkelt inte ut med jobbet. Stod inte ut med ljugandet och hyckleriet i svensk utrikes- och försvarspolitik. Stod inte ut med att dessutom hantera dödligt farliga skumraskaffärer typ Saudi-affären.

Om det är så – då är det underbart. Då har vi ännu ett konkret vittnesbörd om att kristen tro gör skillnad. Kristen tro betyder något i det dagliga livet.

Det vore fint om han ville berätta om detta. Inte om de hemliga avtalen. Inte om de sluta diskussionerna bakom stängda dörrar. För allt det där är ju – och bör i många fall – vara top secret.

Men vad jag önskar mig är följande: att den moderate och pacifistiske före detta försvarsministern berättar om vad hans kristna tro betydde för hans beslut att avgå som försvarsminister.

DET är den stora och viktiga storyn.

 

http://www.dagen.se/kronikor/tolgfors-avg%C3%A5ng-och-kristen-tro-1.114354